Diễn đàn được tạo bởi Lãng Tử Sáo, là chủ shop sáo trúc Lãng Tử.
Shop bán các loại tiêu sáo như: sáo ngang trúc nứa, sáo tàu, sáo mèo,
sáo bầu, dizi, tiêu bát khổng trúc tím nhiều khúc, tiêu việt, ...
Mua tiêu sáo ủng hộ admin nhé!


Các danh hiệu

 1. Thông điệp đầu tiên

  Thông điệp đầu tiên

  Điểm: 1

  Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị

 2. Ai đó thích bạn

  Ai đó thích bạn

  Điểm: 2

  Ai đó ngoài bạn đã thích thông điệp của bạn.

 3. Keeps Coming Back

  Keeps Coming Back

  Điểm: 5

  30 messages posted. You must like it here!

 4. Can't Stop!

  Can't Stop!

  Điểm: 10

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. I Like It a Lot

  I Like It a Lot

  Điểm: 10

  Your messages have been liked 25 times.

 6. Seriously Likeable!

  Seriously Likeable!

  Điểm: 15

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. Addicted

  Addicted

  Điểm: 20

  1,000 messages? Impressive!

 8. Can't Get Enough of Your Stuff

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Điểm: 20

  Your content has been liked 250 times.

 9. I LOVE IT!

  I LOVE IT!

  Điểm: 30

  Content you have posted has attracted 500 likes.