Diễn đàn được tạo bởi Lãng Tử Sáo, là chủ shop sáo trúc Lãng Tử.
Shop bán các loại tiêu sáo như: sáo ngang trúc nứa, sáo tàu, sáo mèo,
sáo bầu, dizi, tiêu bát khổng trúc tím nhiều khúc, tiêu việt, ...
Mua tiêu sáo ủng hộ admin nhé!


Điểm thưởng dành cho hoangthuthao

  1. Thông điệp đầu tiên
    Thưởng vào: 20/5/17

    Thông điệp đầu tiên

    Điểm: 1

    Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị