Diễn đàn được tạo bởi Lãng Tử Sáo, là chủ shop sáo trúc Lãng Tử.
Shop bán các loại tiêu sáo như: sáo ngang trúc nứa, sáo tàu, sáo mèo,
sáo bầu, dizi, tiêu bát khổng trúc tím nhiều khúc, tiêu việt, ...
Mua tiêu sáo ủng hộ admin nhé!


Điểm thưởng dành cho langtusao

 1. Can't Stop!
  Thưởng vào: 8/11/17

  Can't Stop!

  Điểm: 10

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. Ai đó thích bạn
  Thưởng vào: 18/1/16

  Ai đó thích bạn

  Điểm: 2

  Ai đó ngoài bạn đã thích thông điệp của bạn.

 3. Keeps Coming Back
  Thưởng vào: 18/1/16

  Keeps Coming Back

  Điểm: 5

  30 messages posted. You must like it here!

 4. Thông điệp đầu tiên
  Thưởng vào: 16/1/16

  Thông điệp đầu tiên

  Điểm: 1

  Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị