Diễn đàn được tạo bởi Lãng Tử Sáo, là chủ shop sáo trúc Lãng Tử.
Shop bán các loại tiêu sáo như: sáo ngang trúc nứa, sáo tàu, sáo mèo,
sáo bầu, dizi, tiêu bát khổng trúc tím nhiều khúc, tiêu việt, ...
Mua tiêu sáo ủng hộ admin nhé!


Chia sẽ cảm âm Cảm âm Bất Vị Hiệp – Bản Chuẩn Nhiều Tone

Thảo luận trong 'Cảm âm beat sheet nhạc từ một số blog' bắt đầu bởi Lãng Tử Sầu, 12/1/21.

 1. Lãng Tử Sầu

  Lãng Tử Sầu

  Tham gia ngày:
  19/1/16
  Giới tính:
  Nam
  Cảm âm Bất Vị Hiệp – Bản nhạc Hoa hay. Cảm âm được dịch ra nhiều tone cao thấp cho các bạn chơi sáo

  Cảm âm Bất Vị Hiệp thổi từ Re2.


  Tone này hay dùng, hợp với sáo Dizi

  Re2 Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 SIB Sol, Sol Sol La Sib La Sol Fa Sol
  Re2 Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2, Re2 Do2 Sib Sib Sol Sib Do2 Sib Re2
  Re2 Fa2 Sol2, Fa2 Sol2 Do2, Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 Re2 Sib,
  Sib Sol Sib Do2 Re2 Do2, Sib Sol Sib Do2 Re2 Re2

  Re2 Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Sib Sol, Sol Sol La Sib La Sol Fa Sol
  Re2 Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2, Re2 Do2 Sib Sib Sol Sib Do2 Sib Re2
  Re2 Fa2 Sol2, Fa2 Sol2 Do2, Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 Re2 Sib,
  Sib Sol Sib Do2 Re2 Do2, Sib Sol Sib Do2 Re2 Fa2 Fa Sol

  Re2 Re2 Do2 Sib Do2 Re2, Re2 Re2 Do2 Re2 Sol2 Fa2
  Fa2 Fa2 Re2 Fa2 Sol2 Sib2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 Re2
  Re2 Re2 Do2 Sib Do2, Do2 Do2 Sib Do2 Re2 Sol
  Sol Sol Fa Sol Sib Do2 Do2 Sib Do2 Fa2 Re2

  Re2 Re2 Do2 Sib Do2 Re2, Re2 Re2 Do2 Re2 Sol2 Fa2
  Fa2 Fa2 Re2 Fa2 Sol2 Sib2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 Re2
  Re2 Re2 Do2 Sib Do2, Do2 Do2 Sib Do2 Re2 Fa2
  Fa2 Fa2 Re2 Do2 Re2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2

  Cảm âm Bất Vị Hiệp thổi từ mi2


  Bản cảm âm này cao hơn 1 chút và không có thăng giáng

  Mi2 Re2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Do2 La, La La Si Do2 Si La Sol La
  Mi2 Re2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2, Mi2 Re2 Do2 Do2 La Do2 Re2 Do2 Mi2
  Mi2 Sol2 La2, Sol2 La2 Re2, Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Do2,
  Do2 La Do2 Re2 Mi2 Re2, Do2 La Do2 Re2 Mi2 Mi2

  Mi2 Re2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Do2 La, La La Si Do2 Si La Sol La
  Mi2 Re2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2, Mi2 Re2 Do2 Do2 La Do2 Re2 Do2 Mi2
  Mi2 Sol2 La2, Sol2 La2 Re2, Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Do2,
  Do2 La Do2 Re2 Mi2 Re2, Do2 La Do2 Re2 Mi2 Sol2 Sol La

  Mi2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2, Mi2 Mi2 Re2 Mi2 La2 Sol2
  Sol2 Sol2 Mi2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2
  Mi2 Mi2 Re2 Do2 Re2, Re2 Re2 Do2 Re2 Mi2 La
  La La Sol La Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Sol2 Mi2

  Mi2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2, Mi2 Mi2 Re2 Mi2 La2 Sol2
  Sol2 Sol2 Mi2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2
  Mi2 Mi2 Re2 Do2 Re2, Re2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Sol2
  Sol2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 La2 Sol2 La2 Si2 La2 Sol2 La2

  Cảm âm bài Bất Vị Hiệp tone thấp thổi từ La


  bản cảm âm này cũng khá hợp lý, nhẹ nhàng, dễ thổi và không có thăng giáng.

  La Sol La La Sol La Fa Re, Re Re Mi Fa Mi Re Do Re
  La Sol La La Sol La Do2 La, La Sol Fa Fa Re Fa Sol Fa La
  La Do2 Re2, Do2 Re2 Sol, La Sol La Do2 La Sol La Fa,
  Fa Re Fa Sol La Sol, Fa Re Fa Sol La La

  La Sol La La Sol La Fa Re, Re Re Mi Fa Mi Re Do Re
  La Sol La La Sol La Do2 La, La Sol Fa Fa Re Fa Sol Fa La
  La Do2 Re2, Do2 Re2 Sol, La Sol La Do2 La Sol La Fa,
  Fa Re Fa Sol La Sol, Fa Re Fa Sol La Do2 Do Re

  La La Sol Fa Sol La, La La Sol La Re2 Do2
  Do2 Do2 La Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La Sol La
  La La Sol Fa Sol, Sol Sol Fa Sol La Re
  Re Re Do Re Fa Sol Sol Fa Sol Do2 La

  La La Sol Fa Sol La, La La Sol La Re2 Do2
  Do2 Do2 La Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La Sol La
  La La Sol Fa Sol, Sol Sol Fa Sol La Do2
  Do2 Do2 La Sol La Re2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Do2 Re2

  Cảm âm sáo trúc Bất Vị Hiệp thổi từ Si


  Bản này có nốt fa#

  Si La Si Si La Si Sol Mi, Mi Mi Fa# Sol Fa# Mi Re Mi
  Si La Si Si La Si Re2 Si, Si La Sol Sol Mi Sol La Sol Si
  Si Re2 Mi2, Re2 Mi2 La, Si La Si Re2 Si La Si Sol,
  Sol Mi Sol La Si La, Sol Mi Sol La Si Si

  Si La Si Si La Si Sol Mi, Mi Mi Fa# Sol Fa# Mi Re Mi
  Si La Si Si La Si Re2 Si, Si La Sol Sol Mi Sol La Sol Si
  Si Re2 Mi2, Re2 Mi2 La, Si La Si Re2 Si La Si Sol,
  Sol Mi Sol La Si La, Sol Mi Sol La Si Re2 Re Mi

  Si Si La Sol La Si, Si Si La Si Mi2 Re2
  Re2 Re2 Si Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Si La Si
  Si Si La Sol La, La La Sol La Si Mi
  Mi Mi Re Mi Sol La La Sol La Re2 Si

  Si Si La Sol La Si, Si Si La Si Mi2 Re2
  Re2 Re2 Si Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Si La Si
  Si Si La Sol La, La La Sol La Si Re2
  Re2 Re2 Si La Si Mi2 Re2 Mi2 Fa#2 Mi2 Re2 Mi2

  Bài viết Cảm âm Bất Vị Hiệp – Bản Chuẩn Nhiều Tone từ nguồn HOCTHOISAO.NET
   

Chia sẻ trang này