Diễn đàn được tạo bởi Lãng Tử Sáo, là chủ shop sáo trúc Lãng Tử.
Shop bán các loại tiêu sáo như: sáo ngang trúc nứa, sáo tàu, sáo mèo,
sáo bầu, dizi, tiêu bát khổng trúc tím nhiều khúc, tiêu việt, ...
Mua tiêu sáo ủng hộ admin nhé!


Chia sẽ cảm âm Cảm âm Bỏ Lỡ Một Người – Lê Bảo Bình – Bản Chuẩn nhiều tone

Thảo luận trong 'Cảm âm beat sheet nhạc từ một số blog' bắt đầu bởi Lãng Tử Sầu, 6/9/20.

 1. Lãng Tử Sầu

  Lãng Tử Sầu

  Tham gia ngày:
  19/1/16
  Giới tính:
  Nam
  Cảm âm Bỏ Lỡ Một Người – Lê Bảo Bình – Bản Chuẩn nhiều tone.

  Bỏ lỡ một người -Một bản nhạc buồn của Lê Bảo Bình, cảm âm được dịch sang nhiều tone khác nhau.

  Cảm âm bỏ Lỡ Một Người tone thấp thổi từ Do2.


  Bên dưới có cảm âm tone cao, thổi sẽ phiêu và lạ hơn..

  Cũng đã lâu rồi mình không thấy nhau.
  Do2 do2 si la mi la mi2 re2

  Em giờ sao hạnh phúc đắm say không nào.
  Si la si mi do2 do2 si si la

  Bên anh thì mưa, bên em có nắng chưa
  Do2 do2 si do2, re2 re2 re2 mi2 re2

  Bao nhiêu dư thừa chôn dấu kỷ niệm xưa.
  Si si la sol sol sol mi sol la

  Giá như lúc này người ở bên anh.
  Do2 si do2 la la mi2 re2 re2

  Tựa đầu gục ngã bình yên trong anh đến lạ.
  Sol sol la si mi si si si mi2 la

  Yêu em thật nhiều nhưng anh gặp phải.
  Do2 do2 si la do2 do2 la la

  Đắng cay bao điều gió rét từng cơn.
  mi2 re2 si sol si si la si

  Cô đơn siết anh chặt hơn.
  Si si do2 si sol la

  Biết không em đoạn đường mà ta qua nhiều lúc vô tâm.
  La2 sol2 mi2 re2 re2 mi2 fa2 sol2 sol sol2 sol2 sol2

  Đôi khi anh vội vã đã làm em phải buồn.
  Re2 re2 re2 do2 mi2 do2 do2 re2 mi2 la

  Đã làm em phải đau.
  Do2 do2 re2 mi2 re2

  Anh xin lỗi em giờ nơi đâu.
  Sol2 la2 si2 la2 sol2 la2 la2

  Tay anh đấy sao em không dắt anh đi cùng.
  La2 sol2 la2 la2 la2 la2 do3 si2 la2 sol2

  Chẳng cần biết bên em sai hoặc đúng.
  Re2 mi2 sol2 sol2 sol2 mi2 re2 mi2

  Và tìm đâu thấy hạnh phúc cho riêng mình.
  La la sol2 la2 la2 si2 la2 la2 sol2

  Giống như em cô gái anh từng yêu.
  Mi2 re2 re2 la si la sol la

  Đã bao lâu rồi chẳng thấy mở lời.
  Do2 si la mi si si sol mi

  Em sẽ quên
  La si la

  Cảm âm Bỏ Lỡ Một Người tone cao.


  Bản cảm âm bài Bỏ lỡ một người thổi từ fa2.

  CŨNG ĐÃ LÂU RỒI MÌNH KHÔnG THẤY NHAU.
  Fa2 Fa2 Mi2 Re2 La Re2 La2 Sol2

  Em GIỜ Sao HẠNH PHÚC ĐẮM SaY KHÔnG NÀO.
  Mi2 Re2 Mi2 La Fa2 Fa2 Mi2 Mi2 Re2

  BÊn AnH THÌ MƯA, BÊn Em CÓ NẮNG CHƯA.
  Fa2 Fa2 Mi2 Fa2, Sol2 Sol2 Sol2 La2 Sol2

  BAo NHIêU DƯ THỪA CHÔn DẤU KỶ NiỆM XƯA.
  Mi2 Mi2 Re2 Do2 Do2 Do2 La Do2 Re2

  GIÁ NHƯ LÚC NÀY NGƯỜI Ở BÊn AnH
  Fa2 Mi2 Fa2 Re2 Re2 La2 Sol2 Sol2

  TỰA ĐẦU GỤC NGÃ BÌNH YÊn TRonG AnH ĐẾN LẠ.
  Do2 Do2 Re2 Mi2 La Mi2 Mi2 Mi2 La2 Re2

  YÊU Em THẬT NHIỀU NHƯNG AnH GẶP PHẢI.
  Fa2 Fa2 Mi2 Re2 Fa2 Fa2 Re2 Re2

  ĐẮNG CAY BAo ĐiỀU GIÓ RÉT TỪNG CƠN.
  La2 Sol2 Mi2 Do2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2

  CÔ ĐƠN Mi2ẾT AnH CHẶT HƠN
  Mi2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Re2

  BIẾT KHÔnG Em FaẠN ĐƯỜNG MÀ TA QUA NHIỀU LÚC VÔ TÂM.
  Re3 Do3 La2 Sol2 Sol2 La2 La#2 Do3 Do2 Do3 Do3 Do3

  Đôi KHI AnH VỘI VÃ ĐÃ LÀM Em PHẢI BUỒN.
  Sol2 Sol2 Sol2 Fa2 La2 Fa2 Fa2 Sol2 La2 Re2

  ĐÃ LÀM Em PHẢI ĐaU.
  Fa2 Fa2 Sol2 La2 Sol2

  AnH XIn LỖI Em GIỜ NƠI ĐÂU.
  Do3 Re3 Mi3 Re3 Do3 Re3 Re3

  TAY AnH ĐẤY Sao Em KHÔnG DẮT AnH Đi CÙNG.
  Re3 Do3 Re3 Re3 Re3 Re3 Fa3 Mi3 Re3 Do3

  CHẲNG CẦN BIẾT BÊn Em Sai HOẶC ĐÚNG.
  Sol2 La2 Do3 Do3 Do3 La2 Sol2 La2

  VÀ TÌM ĐÂU THẤY HẠNH PHÚC CHO RiênG MÌNH.
  Re2 Re2 Do3 Re3 Re3 Mi3 Re3 Re3 Do3

  GIỐNG NHƯ Em CÔ GÁI AnH TỪNG YÊU.
  La2 Sol2 Sol2 Re2 Mi2 Re2 Do2 Re2

  ĐÃ BAo LÂU RỒI CHẲNG THẤY MỞ LỜI.
  Fa2 Mi2 Re2 La Mi2 Mi2 Do2 La

  Em SẼ QUÊn!
  Re2 Mi2 Re2

  Như vậy hocthoisao.net vừa chia sẻ 2 bản cảm âm bài Bỏ Lỡ Một Người của Lê Bảo Bình. Mua sáo ủng hộ AD tại SAOTRUCLANGTU.COM !

  Bài viết Cảm âm Bỏ Lỡ Một Người – Lê Bảo Bình – Bản Chuẩn nhiều tone từ nguồn HOCTHOISAO.NET
  Và rất nhiều bài cảm âm tại Cảm âm sáo trúc.
   

Chia sẻ trang này