Diễn đàn được tạo bởi Lãng Tử Sáo, là chủ shop sáo trúc Lãng Tử.
Shop bán các loại tiêu sáo như: sáo ngang trúc nứa, sáo tàu, sáo mèo,
sáo bầu, dizi, tiêu bát khổng trúc tím nhiều khúc, tiêu việt, ...
Mua tiêu sáo ủng hộ admin nhé!


Chia sẽ cảm âm Cảm âm Đom Đóm – Jack – J97 – Virus Bản Chuẩn Nhất Nhiều Tone

Thảo luận trong 'Cảm âm beat sheet nhạc từ một số blog' bắt đầu bởi Lãng Tử Sầu, 12/1/21.

 1. Lãng Tử Sầu

  Lãng Tử Sầu

  Tham gia ngày:
  19/1/16
  Giới tính:
  Nam
  Cảm âm Đom Đóm – Jack là bản cảm âm được dịch ra nhiều tone khác nhau, soạn cho anh em chơi sáo.

  Cảm âm sáo trúc Đom đóm bản full kèm lời bài hát.

  Cảm âm Đóm Đóm thổi từ Do2. Điệp khúc sẽ bắt đầu từ Sol2.


  Bản cảm âm này được thầy Hoàng Anh sử dụng. không có thăng giáng.

  Lời 1:
  Người giờ còn đây không? Thuyền này còn liệu sang sông?
  Do2 Do2 Do2 Re2 Re2, sol sol sol Do2 Re2 Do2-Re2

  Buổi chiều dài mênh mông, lòng người giờ hòa hay đông
  Do2 Do2 Do2 Re2 Re2-sol, sol sol sol Do2 Re2 Mi2 la Do2-Re2 Do2

  Hồng mắt em cả bầu trời đỏ hoen
  la sol sol Do2 Re2 Do2

  Ta như đứa trẻ ngây thơ, quên đi tháng ngày ngu ngơ
  sol sol sol mi fa sol, sol sol sol mi fa sol

  Người là ngàn mây bay, mình là giọt sầu chia tay
  Do2 Do2 Do2 Re2 Do2-Re2, sol sol sol Do2 Re2 Do2-Re2 Do2

  Người cạn bầu không say, còn mình giãi bày trong đây
  Do2 Do2 Do2 Re2 Do2-Re2, sol sol sol Do2 Re2 Re2-Mi2

  Này gió ơi, đừng vội vàng, lắng nghe được không?
  la Do2 Re2 Do2, sol sol sol Do2 Re2 Do2, la-sol Do2

  Điệp Khúc
  Gió ơi xin đừng lấy em đi
  Sol2 Mi2-Re2 Do2 la-sol Sol2 Mi2 Re2

  Hãy mang em về chốn xuân thì
  Sol2 Mi2-Re2 Do2 la-sol Sol2 Mi2-Re2 Do2

  Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh
  la la la la la Mi2 Re2

  Ngày nào còn trò chuyện vớ anh
  sol sol sol sol sol Mi2 Re2 Mi2

  Em nói em thương anh mà
  Sol2 Mi2 Re Do2 la

  Nói em yêu em mà
  Sol2 Mi2 Re2 Do2 la

  Cớ sao ta lại hóa chia xa
  la-Sol Mi2-Re2 Do2 la-sol Sol2 Mi2 Re2

  Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng
  Sol2 Mi2-Re2 Do2 la-sol Sol2 Mi2-Re2 Do2

  Nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh
  la la la la la Mi2 Re2

  Đẹp rạng ngời chẳng cần cố Xinh, hư ư ư ư ư
  sol sol sol sol sol Mi2 Re2, Mi2 Re2 Do2 la Do2

  Lời 2: .
  Hạt ngọc rơi rớt trên mái nhà, sau luống cà, và thế là …
  sol la Do2 Sol2 Re2 Mi2 sol. Re2 Mi2 sol, Re2 Mi2 sol

  Xa nhau, xa nhau, thôi thì nỗi nhớ hà cớ gì người mang? Woo..
  sol sol sol sol, sol fa mi sol mi sol fa mi sol

  Bên nhau không lâu, như là người thấy tờ giấy này nghìn trang …
  sol sol sol sol. sol fa mi sol mi sol fa mi sol

  Vậy hãy để màu nắng phiêu du, phiêu du trên đỉnh đầu
  sol sol sol Mi2 Re2 Re2, Do2 Do2 la sol sol

  Và sẽ nói em nghe, em nghe, câu chuyện này là…
  sol sol Mi2 Re2 Re2, Do2 Do2 la sol sol sol

  Cả bầu trời vàng, đỏ, tím, xanh xanh
  sol sol sol sol sol Mi2 Re2 Re2

  Em luôn tồn tại ở trong trái tim anh
  sol sol mi sol sol Re2 Do2 Do2

  Thưở thiếu niên thời tay nắm tay, cành lá me vàng ôm đắm say
  Do2 Do-Sol2 Mi2-Re2 Re2 , Mi2 Sol2 Mi2-Re2 Mi2, Do2 Do2-Sol Mi2-Re2 Re2, Mi2 Mi2-Sol2 Mi2 Re2

  Nhẹ nhàng lá rơi, đọng lại vấn vương ven đường
  Do2 Do2 Sol2 Mi2 Re2 Do2, Do2 Do2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 ( la sol la Do2 Re2 Mi2 )

  Cảm âm bài Đom Đóm – Jack – Virus thổi từ Sib.


  Bản này thích hợp dùng cho sáo Dizi hơn vì có nốt Sib (La# = Sib).

  NGƯỜI GIỜ CÒN ĐÂY KHÔnG? THUYỀN NÀY CÒN LiỆU SanG SônG?
  La# La# La# Do2 Do2, Fa Fa Fa La# Do2 La#-Do2

  BUỔI CHIỀU DÀI MênH MônG, LÒNG NGƯỜI GIỜ HÒA HAY ĐônG
  La# La# La# Do2 Do2-Fa, Fa Fa Fa La# Do2 Re2 Sol La#-Do2 La#

  HỒNG MẮT Em CẢ BẦU TRỜI ĐỎ HOen
  Sol Fa Fa La# Do2 La#

  TA NHƯ ĐỨA TRẺ NGÂY THƠ, QUÊn Đi THÁNG NGÀY NGU NGƠ
  Fa Fa Fa Re Re# Fa, Fa Fa Fa Re Re# Fa

  NGƯỜI LÀ NGÀN MÂY BAY, MÌNH LÀ GIỌT SẦU CHIa TAY
  La# La# La# Do2 La#-Do2, Fa Fa Fa La# Do2 La#-Do2 La#

  NGƯỜI CẠN BẦU KHÔnG SaY, CÒN MÌNH GIÃI BÀY TRonG ĐÂY
  La# La# La# Do2 La#-Do2, Fa Fa Fa La# Do2 Do2-Re2

  NÀY GIÓ ƠI, ĐỪNG VỘI VÀNG, LẮNG NGHE ĐƯỢC KHÔnG?
  Sol La# Do2 La#, Fa Fa Fa La# Do2 La#, Sol-Fa La#

  ĐiỆP KHÚC
  GIÓ ƠI XIn ĐỪNG LẤY Em Đi
  Fa2 Re2-Do2 La# Sol-Fa Fa2 Re2 Do2

  HÃY ManG Em VỀ CHỐN XUÂN THÌ
  Fa2 Re2-Do2 La# Sol-Fa Fa2 Re2-Do2 La#

  NGÀY NÀO CÒN BỒI HỒI TÓC XAnH
  Sol Sol Sol Sol Sol Re2 Do2

  NGÀY NÀO CÒN TRÒ CHUYỆN VỚ AnH
  Fa Fa Fa Fa Fa Re2 Do2 Re2

  Em NÓI Em THƯƠNG AnH MÀ
  Fa2 Re2 Do La# Sol

  NÓI Em YÊU Em MÀ
  Fa2 Re2 Do2 La# Sol

  CỚ Sao TA LẠI HÓA CHIa XA
  Sol-Fa Re2-Do2 La# Sol-Fa Fa2 Re2 Do2

  ĐÓA PHOnG Lan LẶNG LẼ MƠ MÀNG
  Fa2 Re2-Do2 La# Sol-Fa Fa2 Re2-Do2 La#

  NÀNG DỊU DÀNG TỰA ĐÈN PHỐ VInH
  Sol Sol Sol Sol Sol Re2 Do2

  ĐẸP RẠNG NGỜI CHẲNG CẦN CỐ XInH, HƯ Ư Ư Ư Ư
  Fa Fa Fa Fa Fa Re2 Do2, Re2 Do2 La# Sol La#

  LỜI 2: .
  HẠT NGỌC RƠI RỚT TRên MÁI NHÀ, SaU LUỐNG CÀ, VÀ THẾ LÀ …
  Fa Sol La# Fa2 Do2 Re2 Fa. Do2 Re2 Fa, Do2 Re2 Fa

  XA NHAU, XA NHAU, THÔi THÌ NỖI NHỚ HÀ CỚ GÌ NGƯỜI ManG? WOo..
  Fa Fa Fa Fa, Fa Re# Re Fa Re Fa Re# Re Fa

  BÊn NHAU KHÔnG LÂU, NHƯ LÀ NGƯỜI THẤY TỜ GIẤY NÀY NGHÌN TRanG …
  Fa Fa Fa Fa. Fa Re# Re Fa Re Fa Re# Re Fa

  VẬY HÃY ĐỂ MÀU NẮNG PHIêU DU, PHIêU DU TRên ĐỈNH ĐẦU
  Fa Fa Fa Re2 Do2 Do2, La# La# Sol Fa Fa

  VÀ SẼ NÓI Em NGHE, Em NGHE, CÂU CHUYỆN NÀY LÀ…
  Fa Fa Re2 Do2 Do2, La# La# Sol Fa Fa Fa

  CẢ BẦU TRỜI VÀNG, ĐỎ, TÍM, XAnH XAnH
  Fa Fa Fa Fa Fa Re2 Do2 Do2

  Em LUÔn TỒN TẠI Ở TRonG TRÁI TIm AnH
  Fa Fa Re Fa Fa Do2 La# La#

  THƯỞ THIẾU Niên THỜI TAY NẮM TAY, CÀNH LÁ Me VÀNG Ôm ĐẮM SaY
  La# Do-Fa2 Re2-Do2 Do2 , Re2 Fa2 Re2-Do2 Re2, La# La#-Fa Re2-Do2 Do2, Re2 Re2-Fa2 Re2 Do2

  NHẸ NHÀNG LÁ RƠI, ĐỌNG LẠI VẤN VƯƠNG VEn ĐƯỜNG
  La# La# Fa2 Re2 Do2 La#, La# La# Fa2 Re2 Do2 La# ( Sol Fa Sol La# Do2 Re2 )

  Cảm âm Đóm Đóm tone cao, thổi từ sol2.


  Dùng khi nâng tone – đổi tone sáo – kết hợp với các tone thấp ở trên khi dùng bộ sáo cặp.

  NGƯỜI GIỜ CÒN ĐÂY KHÔnG? THUYỀN NÀY CÒN LiỆU SanG SônG?
  Sol2 Sol2 Sol2 La2 La2, Re2 Re2 Re2 Sol2 La2 Sol2-La2

  BUỔI CHIỀU DÀI MênH MônG, LÒNG NGƯỜI GIỜ HÒA HAY ĐônG
  Sol2 Sol2 Sol2 La2 La2-Re2, Re2 Re2 Re2 Sol2 La2 Si2 Mi2 Sol2-La2 Sol2

  HỒNG MẮT Em CẢ BẦU TRỜI ĐỎ HOen
  Mi2 Re2 Re2 Sol2 La2 Sol2

  TA NHƯ ĐỨA TRẺ NGÂY THƠ, QUÊn Đi THÁNG NGÀY NGU NGƠ
  Re2 Re2 Re2 Si Si# Re2, Re2 Re2 Re2 Si Si# Re2

  NGƯỜI LÀ NGÀN MÂY BAY, MÌNH LÀ GIỌT SẦU CHIa TAY
  Sol2 Sol2 Sol2 La2 Sol2-La2, Re2 Re2 Re2 Sol2 La2 Sol2-La2 Sol2

  NGƯỜI CẠN BẦU KHÔnG SaY, CÒN MÌNH GIÃI BÀY TRonG ĐÂY
  Sol2 Sol2 Sol2 La2 Sol2-La2, Re2 Re2 Re2 Sol2 La2 La2-Si2

  NÀY GIÓ ƠI, ĐỪNG VỘI VÀNG, LẮNG NGHE ĐƯỢC KHÔnG?
  Mi2 Sol2 La2 Sol2, Re2 Re2 Re2 Sol2 La2 Sol2, Mi2-Re2 Sol2

  ĐiỆP KHÚC
  GIÓ ƠI XIn ĐỪNG LẤY Em Đi
  Re3 Si2-La2 Sol2 Mi2-Re2 Re3 Si2 La2

  HÃY ManG Em VỀ CHỐN XUÂN THÌ
  Re3 Si2-La2 Sol2 Mi2-Re2 Re3 Si2-La2 Sol2

  NGÀY NÀO CÒN BỒI HỒI TÓC XAnH
  Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Si2 La2

  NGÀY NÀO CÒN TRÒ CHUYỆN VỚ AnH
  Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Si2 La2 Si2

  Em NÓI Em THƯƠNG AnH MÀ
  Re3 Si2 La Sol2 Mi2

  NÓI Em YÊU Em MÀ
  Re3 Si2 La2 Sol2 Mi2

  CỚ Sao TA LẠI HÓA CHIa XA
  Mi2-Re2 Si2-La2 Sol2 Mi2-Re2 Re3 Si2 La2

  ĐÓA PHOnG Lan LẶNG LẼ MƠ MÀNG
  Re3 Si2-La2 Sol2 Mi2-Re2 Re3 Si2-La2 Sol2

  NÀNG DỊU DÀNG TỰA ĐÈN PHỐ VInH
  Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Si2 La2

  ĐẸP RẠNG NGỜI CHẲNG CẦN CỐ XInH, HƯ Ư Ư Ư Ư
  Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Si2 La2, Si2 La2 Sol2 Mi2 Sol2

  LỜI 2: .
  HẠT NGỌC RƠI RỚT TRên MÁI NHÀ, SaU LUỐNG CÀ, VÀ THẾ LÀ …
  Re2 Mi2 Sol2 Re3 La2 Si2 Re2. La2 Si2 Re2, La2 Si2 Re2

  XA NHAU, XA NHAU, THÔi THÌ NỖI NHỚ HÀ CỚ GÌ NGƯỜI ManG? WOo..
  Re2 Re2 Re2 Re2, Re2 Si# Si Re2 Si Re2 Si# Si Re2

  BÊn NHAU KHÔnG LÂU, NHƯ LÀ NGƯỜI THẤY TỜ GIẤY NÀY NGHÌN TRanG …
  Re2 Re2 Re2 Re2. Re2 Si# Si Re2 Si Re2 Si# Si Re2

  VẬY HÃY ĐỂ MÀU NẮNG PHIêU DU, PHIêU DU TRên ĐỈNH ĐẦU
  Re2 Re2 Re2 Si2 La2 La2, Sol2 Sol2 Mi2 Re2 Re2

  VÀ SẼ NÓI Em NGHE, Em NGHE, CÂU CHUYỆN NÀY LÀ…
  Re2 Re2 Si2 La2 La2, Sol2 Sol2 Mi2 Re2 Re2 Re2

  CẢ BẦU TRỜI VÀNG, ĐỎ, TÍM, XAnH XAnH
  Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Si2 La2 La2

  Em LUÔn TỒN TẠI Ở TRonG TRÁI TIm AnH
  Re2 Re2 Si Re2 Re2 La2 Sol2 Sol2

  THƯỞ THIẾU Niên THỜI TAY NẮM TAY, CÀNH LÁ Me VÀNG Ôm ĐẮM SaY
  Sol2 Sol-Re3 Si2-La2 La2 , Si2 Re3 Si2-La2 Si2, Sol2 Sol2-Re2 Si2-La2 La2, Si2 Si2-Re3 Si2 La2

  NHẸ NHÀNG LÁ RƠI, ĐỌNG LẠI VẤN VƯƠNG VEn ĐƯỜNG
  Sol2 Sol2 Re3 Si2 La2 Sol2, Sol2 Sol2 Re3 Si2 La2 Sol2 ( Mi2 Re2 Mi2 Sol2 La2 Si2 )

  Bản cảm âm sáo trúc Đom Đóm tone cao thổi từ Fa2.


  Có thể dùng trong trường hợp đổi tone sáo để thổi bè hoặc lên tone

  NGƯỜI GIỜ CÒN ĐÂY KHÔnG? THUYỀN NÀY CÒN LiỆU SanG SônG?
  Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol2, Do2 Do2 Do2 Fa2 Sol2 Fa2-Sol2

  BUỔI CHIỀU DÀI MênH MônG, LÒNG NGƯỜI GIỜ HÒA HAY ĐônG
  Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol2-Do2, Do2 Do2 Do2 Fa2 Sol2 La2 Re2 Fa2-Sol2 Fa2

  HỒNG MẮT Em CẢ BẦU TRỜI ĐỎ HOen
  Re2 Do2 Do2 Fa2 Sol2 Fa2

  TA NHƯ ĐỨA TRẺ NGÂY THƠ, QUÊn Đi THÁNG NGÀY NGU NGƠ
  Do2 Do2 Do2 La La# Do2, Do2 Do2 Do2 La La# Do2

  NGƯỜI LÀ NGÀN MÂY BAY, MÌNH LÀ GIỌT SẦU CHIa TAY
  Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2-Sol2, Do2 Do2 Do2 Fa2 Sol2 Fa2-Sol2 Fa2

  NGƯỜI CẠN BẦU KHÔnG SaY, CÒN MÌNH GIÃI BÀY TRonG ĐÂY
  Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2-Sol2, Do2 Do2 Do2 Fa2 Sol2 Sol2-La2

  NÀY GIÓ ƠI, ĐỪNG VỘI VÀNG, LẮNG NGHE ĐƯỢC KHÔnG?
  Re2 Fa2 Sol2 Fa2, Do2 Do2 Do2 Fa2 Sol2 Fa2, Re2-Do2 Fa2

  ĐiỆP KHÚC
  GIÓ ƠI XIn ĐỪNG LẤY Em Đi
  Do3 La2-Sol2 Fa2 Re2-Do2 Do3 La2 Sol2

  HÃY ManG Em VỀ CHỐN XUÂN THÌ
  Do3 La2-Sol2 Fa2 Re2-Do2 Do3 La2-Sol2 Fa2

  NGÀY NÀO CÒN BỒI HỒI TÓC XAnH
  Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 La2 Sol2

  NGÀY NÀO CÒN TRÒ CHUYỆN VỚ AnH
  Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 La2 Sol2 La2

  Em NÓI Em THƯƠNG AnH MÀ
  Do3 La2 Sol Fa2 Re2

  NÓI Em YÊU Em MÀ
  Do3 La2 Sol2 Fa2 Re2

  CỚ Sao TA LẠI HÓA CHIa XA
  Re2-Do2 La2-Sol2 Fa2 Re2-Do2 Do3 La2 Sol2

  ĐÓA PHOnG Lan LẶNG LẼ MƠ MÀNG
  Do3 La2-Sol2 Fa2 Re2-Do2 Do3 La2-Sol2 Fa2

  NÀNG DỊU DÀNG TỰA ĐÈN PHỐ VInH
  Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 La2 Sol2

  ĐẸP RẠNG NGỜI CHẲNG CẦN CỐ XInH, HƯ Ư Ư Ư Ư
  Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 La2 Sol2, La2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2

  LỜI 2: .
  HẠT NGỌC RƠI RỚT TRên MÁI NHÀ, SaU LUỐNG CÀ, VÀ THẾ LÀ …
  Do2 Re2 Fa2 Do3 Sol2 La2 Do2. Sol2 La2 Do2, Sol2 La2 Do2

  XA NHAU, XA NHAU, THÔi THÌ NỖI NHỚ HÀ CỚ GÌ NGƯỜI ManG? WOo..
  Do2 Do2 Do2 Do2, Do2 La# La Do2 La Do2 La# La Do2

  BÊn NHAU KHÔnG LÂU, NHƯ LÀ NGƯỜI THẤY TỜ GIẤY NÀY NGHÌN TRanG …
  Do2 Do2 Do2 Do2. Do2 La# La Do2 La Do2 La# La Do2

  VẬY HÃY ĐỂ MÀU NẮNG PHIêU DU, PHIêU DU TRên ĐỈNH ĐẦU
  Do2 Do2 Do2 La2 Sol2 Sol2, Fa2 Fa2 Re2 Do2 Do2

  VÀ SẼ NÓI Em NGHE, Em NGHE, CÂU CHUYỆN NÀY LÀ…
  Do2 Do2 La2 Sol2 Sol2, Fa2 Fa2 Re2 Do2 Do2 Do2

  CẢ BẦU TRỜI VÀNG, ĐỎ, TÍM, XAnH XAnH
  Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 La2 Sol2 Sol2

  Em LUÔn TỒN TẠI Ở TRonG TRÁI TIm AnH
  Do2 Do2 La Do2 Do2 Sol2 Fa2 Fa2

  THƯỞ THIẾU Niên THỜI TAY NẮM TAY, CÀNH LÁ Me VÀNG Ôm ĐẮM SaY
  Fa2 Fa-Do3 La2-Sol2 Sol2 , La2 Do3 La2-Sol2 La2, Fa2 Fa2-Do2 La2-Sol2 Sol2, La2 La2-Do3 La2 Sol2

  NHẸ NHÀNG LÁ RƠI, ĐỌNG LẠI VẤN VƯƠNG VEn ĐƯỜNG
  Fa2 Fa2 Do3 La2 Sol2 Fa2, Fa2 Fa2 Do3 La2 Sol2 Fa2 ( Re2 Do2 Re2 Fa2 Sol2 La2)

  Nếu các bạn chỉ chơi đoạn điệp khúc thì sẽ có thêm các bản cảm âm khác bằng cách hạ 1 quảng 8 cho 2 bản cảm âm đom đóm tone cao.

  Bản cảm âm được chia sẽ và dịch bởi Hocthoisao.net. Chúc các bạn thổi sáo tốt.

  Bài viết Cảm âm Đom Đóm – Jack – J97 – Virus Bản Chuẩn Nhất Nhiều Tone từ nguồn HOCTHOISAO.NET
   

Chia sẻ trang này