Diễn đàn được tạo bởi Lãng Tử Sáo, là chủ shop sáo trúc Lãng Tử.
Shop bán các loại tiêu sáo như: sáo ngang trúc nứa, sáo tàu, sáo mèo,
sáo bầu, dizi, tiêu bát khổng trúc tím nhiều khúc, tiêu việt, ...
Mua tiêu sáo ủng hộ admin nhé!


(Học Thổi Sáo)

Thảo luận trong 'Cảm âm beat sheet nhạc từ một số blog' bắt đầu bởi langtusao, 15/8/20.

 1. langtusao

  langtusao Administrator Ban quản trị

  Tham gia ngày:
  15/1/16
  Cảm âm Tướng Quân – Nhật Phong – Nhạc Hoa – Bản Chuẩn – Nhiều tone.

  Cảm âm Tướng Quân – Nhật Phong tone thấp thổi từ re


  Tone cảm âm bên dưới có nốt sib hợp Dizi hơn.

  Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về phía trước ta
  Re re sol la la la la sol la do2 la
  Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng
  Re mi fa la sol sol sol fa mi sol mi re
  Đầu đội trời cao chân giẫm đất ngạo nghễ núi sông
  Re re sol la la la la sol la do2 la
  Mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng
  Re mi fa la sol sol sol fa mi fa mi re
  Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta
  Re re sol la la la sol sol la do2 la
  Mà một nơi trú chân trong tim nàng quá sao xa lạ
  Re mi fa la sol sol sol fa la sol mi re
  Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu
  Re re sol la la la sol sol la do2 la
  Mà giờ em trót theo ai nên ta đành phải buông sầu
  Re mi fa la sol sol sol fa mi fa mi re
  ĐK
  Rượu sầu nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn
  Re mi fa fa2 re2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol
  Rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương
  Sol la do2 re2 do2 do2 do2 do2 do2 la sol sol la
  Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời
  Re mi fa fa2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol
  Dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi
  Sol la do2 re2 do2 do2 re2 mi2 re2 do2 re2
  Nàng sợ ta chiến chinh bao năm không có ngày trở lại
  Re mi fa fa2 re2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol
  Nàng cần người ở bên chăm lo săn sóc cho ngày mai
  Sol la do2 re2 do2 do2 do2 do2 do2 la sol sol la
  Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại
  Re mi fa fa2 re2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol
  Hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài
  Sol la do2 re2 do2 do2 re2 mi2 re2 do2 re2

  Cảm âm Tướng Quân tone thấp thổi từ do.


  La# = Sib, tone này dùng cho sáo Dizi rất hợp.

  NGÀN VẠN BInH Đao GIƯƠNG CAo HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC TA
  Do Do Fa Sol Sol Sol Sol Fa Sol La# Sol
  CHẲNG LÀM TA BẤT An NHƯ KHI TA Ở TRƯỚC MẶT NÀNG
  Do Re Re# Sol Fa Fa Fa Re# Re Fa Re Do
  ĐẦU ĐỘI TRỜI CAo CHÂN GIẪM ĐẤT NGẠO NGHỄ NÚI SônG
  Do Do Fa Sol Sol Sol Sol Fa Sol La# Sol
  MÀ LÒNG NHƯ CHẾT Đi KHI HAY TIn NÀNG ĐÃ THEo CHỒNG
  Do Re Re# Sol Fa Fa Fa Re# Re Re# Re Do
  BIỂN RỘNG TRỜI CAo ĐÂU CŨNG LÀ NHÀ ĐỐI VỚI TA
  Do Do Fa Sol Sol Sol Fa Fa Sol La# Sol
  MÀ MỘT NƠI TRÚ CHÂN TRonG TIm NÀNG QUÁ Sao XA LẠ
  Do Re Re# Sol Fa Fa Fa Re# Sol Fa Re Do
  GIỌT LỆ Nam NHI KHÔnG KHI NÀO ĐƯỢC RƠI XUỐNG ĐÂU
  Do Do Fa Sol Sol Sol Fa Fa Sol La# Sol
  MÀ GIỜ Em TRÓT THEo Ai Nên TA ĐÀNH PHẢI BUÔnG SẦU
  Do Re Re# Sol Fa Fa Fa Re# Re Re# Re Do
  ĐK
  RƯỢU SẦU NÂNG SUỐT Đêm CHO QUÊn Đi NGÀY THÁNG U BUỒN
  Do Re Re# Re#2 Do2 Do2 Do2 Do2 La# Do2 Sol Fa
  RẰNG NGƯỜI TA MÃI THƯƠNG NaY CŨNG ĐÃ MỖI NGƯỜI MỘT PHƯƠNG
  Fa Sol La# Do2 La# La# La# La# La# Sol Fa Fa Sol
  NÀNG CÒN HAY NHỚ CHĂNG KHI XƯA TA ĐÃ NÓI NHỮNG LỜI
  Do Re Re# Re#2 Do2 Do2 Do2 La# Do2 Sol Fa
  DÙ NGÀY SaU CÓ Ra Sao TA VẪN MUỐN BÊn NGƯỜI THÔi
  Fa Sol La# Do2 La# La# Do2 Re2 Do2 La# Do2
  NÀNG SỢ TA CHIẾN CHInH BAo NĂM KHÔnG CÓ NGÀY TRỞ LẠI
  Do Re Re# Re#2 Do2 Do2 Do2 Do2 La# Do2 Sol Fa
  NÀNG CẦN NGƯỜI Ở BÊn CHĂM Lo SĂN SÓC CHO NGÀY Mai
  Fa Sol La# Do2 La# La# La# La# La# Sol Fa Fa Sol
  NGÀY Ra Đi CHIẾC KHĂN Em TRao TA VẪN ManG GIỮ LẠI
  Do Re Re# Re#2 Do2 Do2 Do2 Do2 La# Do2 Sol Fa
  HÌNH DUNG Em VẪN ĐanG THEo TA Đi HẾT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI
  Fa Sol La# Do2 La# La# Do2 Re2 Do2 La# Do2

  Bài viết Cảm âm Tướng Quân – Nhật Phong – Nhạc Hoa từ nguồn HOCTHOISAO.NET
  Và rất nhiều bài cảm âm tại Cảm âm sáo trúc.
   

Chia sẻ trang này