Diễn đàn được tạo bởi Lãng Tử Sáo, là chủ shop sáo trúc Lãng Tử.
Shop bán các loại tiêu sáo như: sáo ngang trúc nứa, sáo tàu, sáo mèo,
sáo bầu, dizi, tiêu bát khổng trúc tím nhiều khúc, tiêu việt, ...
Mua tiêu sáo ủng hộ admin nhé!


(Học Thổi Sáo)

Thảo luận trong 'Cảm âm beat sheet nhạc từ một số blog' bắt đầu bởi langtusao, 16/8/20.

 1. langtusao

  langtusao Administrator Ban quản trị

  Tham gia ngày:
  15/1/16
  Cảm âm Dừng Thương – DATKAA – Bản Chuẩn nhiều tone.

  Cảm âm Bài Dừng Thương thổi từ Sib.


  Sib = La#

  Bên dưới có cảm âm thổi từ Do2.

  NGÀY MÀ Em ĐẾN ĐÃ LÀM CHO TRÁI TIm HI VỌNG
  La# La# Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
  DỊU DÀNG HƯƠNG HOa ĐanG KHẼ Nô ĐÙA MÁI TÓC Em
  Sol Fa La La# La# La La# La La# Re2 Do2
  NỤ CƯỜI DUYÊn DÁNG CHO LÒNG AnH NHỚ THƯƠNG Em NHIỀU
  La# La# Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
  RỒI NGÀY Em Đi, CHO LÒNG AnH DƯỜNG NHƯ VỠ TAn
  Fa Sol La La#, La# Sol La# La La# Re2 Do2

  LÀ VÌ Em ĐÃ HẾT THƯƠNG TÔi RỒI,
  La# La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
  GIỜ Em ĐÃ CÓ Ai BÊn ĐỢI
  La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
  TÔi ĐỢI CHI MỘT NGƯỜI KHÔnG THƯƠNG
  La# Fa La# Fa Sol La La#
  TÔi CHỜ CHI NGƯỜI LÀM TÔi ĐaU
  La# Fa La# Fa Sol La# Do2
  GIỜ ĐÂY NẾU CÓ QUAY TRỞ VỀ,
  La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
  THÌ COn TIm ĐÃ THÔi MonG CHỜ
  La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
  Em VỀ Đi… MonG CHỜ CHI…
  La# Sol-Fa La#…La# Fa Do2
  VỠ TAn TÌNH TA…
  Re2 Do2 Sol La#

  RaP :

  DoẠN RaP …….

  NGÀY MÀ Em ĐẾN ĐÃ LÀM CHO TRÁI TIm HI VỌNG
  La# La# Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
  DỊU DÀNG HƯƠNG HOa ĐanG KHẼ Nô ĐÙA MÁI TÓC Em
  Sol Fa La La# La# La La# La La# Re2 Do2
  NỤ CƯỜI DUYÊn DÁNG CHO LÒNG AnH NHỚ THƯƠNG Em NHIỀU
  La# La# Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
  RỒI NGÀY Em Đi, CHO LÒNG AnH DƯỜNG NHƯ VỠ TAn
  Fa Sol La La#, La# Sol La# La La# Re2 Do2

  LÀ VÌ Em ĐÃ HẾT THƯƠNG TÔi RỒI,
  La# La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
  GIỜ Em ĐÃ CÓ Ai BÊn ĐỢI
  La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
  TÔi ĐỢI CHI MỘT NGƯỜI KHÔnG THƯƠNG
  La# Fa La# Fa Sol La La#
  TÔi CHỜ CHI NGƯỜI LÀM TÔi ĐaU
  La# Fa La# Fa Sol La# Do2
  GIỜ ĐÂY NẾU CÓ QUAY TRỞ VỀ,
  La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
  THÌ COn TIm ĐÃ THÔi MonG CHỜ
  La# Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
  Em VỀ Đi… MonG CHỜ CHI…
  La# Sol-Fa La#…La# Fa Do2

  ÁNH MẮT Đôi Môi CÒN ĐÓ,
  Fa2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 Re2
  NHƯNG MÀ Sao LÒNG Em KHUẤT XA
  Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 Fa2 La#
  NÍU KÉO Em KHÔnG ĐƯỢC NỮA, BỞI VÌ Em ĐÃ YÊU Ai RỒI
  Fa2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 Re2, Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La#
  CÒN MÌNH AnH VỚI Đêm, BẦU BẠN CÙNG VỚI CÔ ĐƠN
  Fa Sol La# Re2 Do2-La#, Fa Fa Fa Re2 Do2 Re2-Do2 La#
  CHÚC Em HẠNH PHÚC BÊn NGƯỜI Em ƯỚC MƠ…
  Re2 Do2 La# Re2 La# Sol-Fa La# Do2-Re2 Do2 La2

  VỠ TAn TÌNH TA…
  Re2 Do2 Sol La#

  Cảm âm Dừng Thương thổi từ do2.


  Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hi vọng
  Do2 do2 re2 mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
  Dịu dàng hương hoa đang khẽ nô đùa mái tóc em
  La sol si do2 do2 si do2 si do2 mi2 re2
  Nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều
  Do2 do2 re2 mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
  Rồi ngày em đi, cho lòng anh dường như vỡ tan
  Sol la si do2, do2 la do2 si do2 mi2 re2

  Là vì em đã hết thương tôi rồi,
  Do2 do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
  giờ em đã có ai bên đợi
  do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
  Tôi đợi chi một người không thương
  Do2 sol do2 sol la si do2
  Tôi chờ chi người làm tôi đau
  Do2 sol do2 sol la do2 re2
  Giờ đây nếu có quay trở về,
  Do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
  thì con tim đã thôi mong chờ
  do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
  Em về đi… mong chờ chi…
  Do2 la-sol do2…do2 sol re2
  Vỡ tan tình ta…
  Mi2 re2 la do2

  Rap :

  Đoạn Rap …….

  Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hi vọng
  Do2 do2 re2 mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
  Dịu dàng hương hoa đang khẽ nô đùa mái tóc em
  La sol si do2 do2 si do2 si do2 mi2 re2
  Nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều
  Do2 do2 re2 mi2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
  Rồi ngày em đi, cho lòng anh dường như vỡ tan
  Sol la si do2, do2 la do2 si do2 mi2 re2

  Là vì em đã hết thương tôi rồi,
  Do2 do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
  giờ em đã có ai bên đợi
  do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
  Tôi đợi chi một người không thương
  Do2 sol do2 sol la si do2
  Tôi chờ chi người làm tôi đau
  Do2 sol do2 sol la do2 re2
  Giờ đây nếu có quay trở về,
  Do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
  thì con tim đã thôi mong chờ
  do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
  Em về đi… mong chờ chi…
  Do2 la-sol do2…do2 sol re2

  Ánh mắt đôi môi còn đó,
  Sol2 la2 sol2 mi2 re2 mi2
  nhưng mà sao lòng em khuất xa
  mi2 re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2
  Níu kéo em không được nữa, bởi vì em đã yêu ai rồi
  Sol2 la2 sol2 mi2 re2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2
  Còn mình anh với đêm, bầu bạn cùng với cô đơn
  Sol la do2 mi2 re2-do2, sol sol sol mi2 re2 mi2-re2 do2
  Chúc em hạnh phúc bên người em ước mơ…
  Mi2 re2 do2 mi2 do2 la-sol do2 re2-mi2 re2 si2

  Vỡ tan tình ta…
  Mi2 re2 la do2

  Cảm âm Dừng Thương tone cao thổi từ Fa2.


  Bạn nào chơi tốt có thể thử tone này nhé! Khá phiêu

  NGÀY MÀ Em ĐẾN ĐÃ LÀM CHO TRÁI TIm HI VỌNG
  Fa2 Fa2 Sol2 La2 La2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
  DỊU DÀNG HƯƠNG HOa ĐanG KHẼ Nô ĐÙA MÁI TÓC Em
  Re2 Do2 Mi2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 La2 Sol2
  NỤ CƯỜI DUYÊn DÁNG CHO LÒNG AnH NHỚ THƯƠNG Em NHIỀU
  Fa2 Fa2 Sol2 La2 La2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
  RỒI NGÀY Em Đi, CHO LÒNG AnH DƯỜNG NHƯ VỠ TAn
  Do2 Re2 Mi2 Fa2, Fa2 Re2 Fa2 Mi2 Fa2 La2 Sol2

  LÀ VÌ Em ĐÃ HẾT THƯƠNG TÔi RỒI,
  Fa2 Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
  GIỜ Em ĐÃ CÓ Ai BÊn ĐỢI
  Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
  TÔi ĐỢI CHI MỘT NGƯỜI KHÔnG THƯƠNG
  Fa2 Do2 Fa2 Do2 Re2 Mi2 Fa2
  TÔi CHỜ CHI NGƯỜI LÀM TÔi ĐaU
  Fa2 Do2 Fa2 Do2 Re2 Fa2 Sol2
  GIỜ ĐÂY NẾU CÓ QUAY TRỞ VỀ,
  Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
  THÌ COn TIm ĐÃ THÔi MonG CHỜ
  Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
  Em VỀ Đi… MonG CHỜ CHI…
  Fa2 Re2-Do2 Fa2…Fa2 Do2 Sol2
  VỠ TAn TÌNH TA…
  La2 Sol2 Re2 Fa2

  RaP :

  FaẠN RaP …….

  NGÀY MÀ Em ĐẾN ĐÃ LÀM CHO TRÁI TIm HI VỌNG
  Fa2 Fa2 Sol2 La2 La2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
  DỊU DÀNG HƯƠNG HOa ĐanG KHẼ Nô ĐÙA MÁI TÓC Em
  Re2 Do2 Mi2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 La2 Sol2
  NỤ CƯỜI DUYÊn DÁNG CHO LÒNG AnH NHỚ THƯƠNG Em NHIỀU
  Fa2 Fa2 Sol2 La2 La2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
  RỒI NGÀY Em Đi, CHO LÒNG AnH DƯỜNG NHƯ VỠ TAn
  Do2 Re2 Mi2 Fa2, Fa2 Re2 Fa2 Mi2 Fa2 La2 Sol2

  LÀ VÌ Em ĐÃ HẾT THƯƠNG TÔi RỒI,
  Fa2 Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
  GIỜ Em ĐÃ CÓ Ai BÊn ĐỢI
  Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
  TÔi ĐỢI CHI MỘT NGƯỜI KHÔnG THƯƠNG
  Fa2 Do2 Fa2 Do2 Re2 Mi2 Fa2
  TÔi CHỜ CHI NGƯỜI LÀM TÔi ĐaU
  Fa2 Do2 Fa2 Do2 Re2 Fa2 Sol2
  GIỜ ĐÂY NẾU CÓ QUAY TRỞ VỀ,
  Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
  THÌ COn TIm ĐÃ THÔi MonG CHỜ
  Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
  Em VỀ Đi… MonG CHỜ CHI…
  Fa2 Re2-Do2 Fa2…Fa2 Do2 Sol2

  ÁNH MẮT Đôi Môi CÒN ĐÓ,
  Do3 Re3 Do3 La2 Sol2 La2
  NHƯNG MÀ Sao LÒNG Em KHUẤT XA
  La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Do3 Fa2
  NÍU KÉO Em KHÔnG ĐƯỢC NỮA, BỞI VÌ Em ĐÃ YÊU Ai RỒI
  Do3 Re3 Do3 La2 Sol2 La2, La2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
  CÒN MÌNH AnH VỚI Đêm, BẦU BẠN CÙNG VỚI CÔ ĐƠN
  Do2 Re2 Fa2 La2 Sol2-Fa2, Do2 Do2 Do2 La2 Sol2 La2-Sol2 Fa2
  CHÚC Em HẠNH PHÚC BÊn NGƯỜI Em ƯỚC MƠ…
  La2 Sol2 Fa2 La2 Fa2 Re2-Do2 Fa2 Sol2-La2 Sol2 Mi3

  VỠ TAn TÌNH TA…
  La2 Sol2 Re2 Fa2

  Như vậy, hocthoisao.net vừa chia sẽ cảm âm bài dừng thương 3 tone cao thấp. Chúc các bạn thổi sáo tốt. Mua sáo ủng hộ AD tại saotruclangtu.com nhé!

  Bài viết Cảm âm Dừng Thương – DATKAA – Bản Chuẩn nhiều tone từ nguồn HOCTHOISAO.NET
  Và rất nhiều bài cảm âm tại Cảm âm sáo trúc.
   

Chia sẻ trang này