Diễn đàn được tạo bởi Lãng Tử Sáo, là chủ shop sáo trúc Lãng Tử.
Shop bán các loại tiêu sáo như: sáo ngang trúc nứa, sáo tàu, sáo mèo,
sáo bầu, dizi, tiêu bát khổng trúc tím nhiều khúc, tiêu việt, ...
Mua tiêu sáo ủng hộ admin nhé!


Video Tiêu bát khổng Trung Hoa

Các video thổi tiêu bát khổng bằng trúc tím của các nghệ sĩ Trung Hoa. Các nghệ sĩ có tên tuổi như Lý Văn Vệ, ...